طرح هادي روستاي دره

مطالب دیگر:
📗مقاله ترجمه شده آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند؟📗مقاله ترجمه شده آیا مدیر اشتراکی، انتشار انتخاب روش حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد؟📗مقاله ترجمه شده آیا می‌توانند مدیران از تعهدات اختیاری برای تسهیل در محدودیت‌های مالی استفاده کنند؟📗مقاله ترجمه شده آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با مدیریت های کم سود انطباق دارند📗مقاله ترجمه شده بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری📗مقاله ترجمه شده بازده وجه نقد،سرمایه گزاری ها و دارایی📗مقاله ترجمه شده بازی شبیه سازی رهبری ناب – ترکیب مدیریت صحن کارخانه با حسابداری ناب📗مقاله ترجمه شده بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی📗مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران📗مقاله ترجمه شده بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار📗آموزش صفر تا صد بورس-در بورس موفق شو📗اندیکاتور حرفه ای فارکس📗مقاله ترجمه شده بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی📗مقاله ترجمه شده بررسی اثر متغیرهای اساسی حسابداری در تغییرات قیمت سهام📗مقاله ترجمه شده بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی: یک بررسی بین ملیتی📗مقاله ترجمه شده بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی📗مقاله ترجمه شده بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM: رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری در مورد یک بانک یونانی📗مقاله ترجمه شده برآوردن تقاضا برای حسابداران دولتی شهری: منافع دوره حسابداری غیرانتفاعی و دولتی📗مقاله ترجمه شده برداشت دانشجویان آموزش از راه دور حسابداری از ادغام رسانه های اجتماعی📗مقاله ترجمه شده به کار گیری تکنیک های حسابداری مدیریتی توسط شرکت های کوچک و متوسط : پژوهش زمینه ای📗مقاله ترجمه شده پژوهش حسابداری مدیریت پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان-شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر📗کتاب صوتی سمفونی مردگان اثر عباس معروفی📗کتاب صوتی خرده جنایات های زناشوهری اثر اریک آمانوئل اشمیت📗کتاب صوتی پی یر و لوسی اثر رومن رولان📗کتاب صوتی رنسانس اثر جیمز آ کوریک

این متن شامل 141 صفحه می باشدروستاي دره از توابع شهرستان مهريز به بخشا ميان و دهستان ميان كوه مي باشد كه در 19 كيلومتري شهر مهريز ( مركز شهرستان مهريز) و 49 كيلو متري شهريزد ( مركز استان) واقع شده است اين روستا با مختصات جغرافيايي 53 درجه و 25 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و 9 دقيقه عرض شمالي در ارتفاع بيش از 2000 متر از سط آبهاي آزاد ودر بستري كوهستاني استقرار يافته است به لحاظ نسبي از شمال به مهريز از جنوب به روستاي گل افشان گور و منشاد منتهي مي شود


اين روستا از نظر لرزه خيزي نسبت به مناطق ديگر استان در پهنه با خطر پذيري نسبتا بالا قرار دارد و آب اين روستا از قنات و منابع زير زميني تامين مي شود.


بر پايه مطالعه به عمل آمده و به نقل از اهالي روستا اساس و بنيان شكل گيري روستاي دره برمي گردد. دسترسي به مجموعه اي از عوامل طبيعي انسان و اجتماعي نظير:


1- بهره مندي از آب يك رشته قنات


2- وضعيت آب و هوايي مناسب


3- استقرار در حاشيه جاده ارتباطي مهريز – منشاد


4- بهره گيري از گياهان بياباني جهت چراي دامداري و رونق دامداري


اين موارد زمينه و شرايط گسترش و تكوين تدريجي روستا را فراهم آورده است. وجه؟؟ روستاي دره به علت موفقيت جغرافيايي و قرار گرفتن بين دو كوه بوده است


-شناسايي روستا


- ويژگي هاي جمعيتي:


نتايج حاصل از مقايسه چهار دوره سرشماري عمومي نشان مي دهد كه جمعيت روستاي سورك در سال 1355، معادل 83 نفر اعلام و با نرخ رشد 5 درصد به 115 نفر در سال 1365 رسيده است، و با نرخ رشد 12 درصد درسال 1375 تعداد جمعيت روستا به 350 نفر افزايش يافته است. اما در طي سالهاي 1385 –1375 جمعيت روستا بانرخ 35/1- تعداد جمعيت 289 نفر كاهش يافته است


جدول شماره (1) : تحولات جمعيت روستاي سورك در سالهاي مختلفسالتعداد جمعيتخانواربعد خانوارنرخ رشدنرخ رشد1355831861/42/597/4136511523561/1113753508321/435/1-138538910009/3
مأخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسكن و آمار خانه بهداشت روستا درسال 1385 و محاسبات مشاور


از كل جمعيت 350 نفري روستا در سال 1375، 46 نفر(99/12 درصد) در گروه سني 14-0 سال، 47 نفر (77/69درصد) در گروه سني 64-15 سال و 61 نفر (24/17 درصد) در گروه سني بالاي 65 سال قرار دارند.


داده هاي سال 1385 حكايت از كاهش 66/17 درصدي گروه سني 14-0 ساله روستا در اين روستا و افزايش 03/17 درصدي گروه سني 64/15 ساله نسبت به سال 1375 دارد مقايسه ساختمان سني در دو سال مذكور مبين تغيير سات سني روستا ست.


در سال 1375، 339 نفر جمعيت 6 ساله و بيشتر باسواد بوده اند و در اين سال درصد جمعيت 6 ساله و بيشتر به كل جمعيت 46/97 و درصد جمعيت باسواد به كل جمعيت 76/95 درصد و درصد جمعيت باسواد به 6 ساله و بيشتر 26/98 درصد بوده است.


نيروي انساني به عنوان يكي از عوال اصلي توليد نقش بسزايي در فرآيند توليد دارد. پديد آورنده اصلي ثروت و محرك مستقيم اقتصاد، نيروي كار و جمعيت فعال هر جامعه خواهد بود و سطح ميزان توليد هر مجتمع به دانش و آگاهي فني و ظرفيت توليد جمعيت فعال آن بستگي دارد. به عبارت ديگر توسعه اقتصادي در كنار عامل سرمايه و تكنولوژي به منابع انساني كارآمد و متخصص نياز دارد. ميزان و درجه توانايي جمعيت فعال درجه رشد و پيشرفت اقتصادي جامعه را تعيين مي كند. آنچه قابل توجه است كاهش درصد جمعيت فعال در مناطق روستايي كشور است، كه نتيجه مستقيم مهاجرت افراد فعال به مناطق شهري است. از سوي ديگر افزايش جمعيت در اين مناطق و عدم سرمايه گذاري درراستاي ايجاد شغل در مناطق روستايي فقدان صنايع مربوط و كمبود زمين و آب و به بيان ديگر محدوديت هاي كشاورزي و دامداري و امور وابسته باعث شده تا درصد جمعيت فعال اين منطقه با كاهش مواجه گردد. بديهي است اگر چاره اي انديشيده نشود اين روند با توجه به مهاجرت هاي روستاي و مشكل بيكاري و عدم سرمايه گذاري در روستا همچنان مانند گذشته ادامه خواهد داشت


هم اكنون در روستاي دره 73 هكتار اراضي زراعي و باغات مورد بهره برداري مي باشد عمده ترين محصولات كشاورزي و باغي شامل گردو- بادام- توت درختي – آلوچه- زردآلو- گندم- جو- توت گذشته از كشاورزي 5700 راس گوسفند و بز نيز در اين روستا پرورش داده مي شود119 نفر از اهالي در كارهاي كشاورزي و دامداري 26 نفر در امور خدماتي و قريب 10 نفر در صنعت قالي بافي مشغول به كار مي باشند در گذشته 80 دار قالي در اين روستا داير بوده اما با كسادي بازار و عدم صرفه اقتصادي تعداد آن كاهش يافته است.


·مرحله توليد: تحليل و استنتاج


- پيش بين جمعيت روستا:


همانطور كه در جدول شماره (2) مشاهده مي شود رشد جمعيت روستا تا سال 1375 روند صعودي داشته است بطوريكه متوسط نرخ رشد ساليانه جمعيت روستا در دوره 1355 تا 1385 برابر 97/4 درصد بوده است اما در طي دوره 1365 تا 1375 ميزان رشد جمعيت روستا نسبت به دوره هاي ديگر كمتر و منفي بوده است.


اگر جمعيت روستا در دهه آينده با نرخ 30 سال گذشته رشد كند در آن صورت جمعيت روستا در سال 1395 به 502 نفر خواهد رسيد اما همانطور كه ملاحظه مي شود رشد جمعيت روستا در دهه اخير منفي بوده است.


با اميد به اينكه با تهيه و اجراي طرح هادي و بهره برداري كامل از توانهاي بالقوه و بالفعل روستا و اجراي طرحهاي اشتغال زا وك استه شدن از نرخ مهاجرت ها در اين روستا شرايط بهتري جهت زندگي فراهم آيد در صورت تحقق چين امري پيش بيني مي شود در دهه آينده جمعيت روستا با نرخ دو درصد رشد كند .


با اين فرض جمعيت روستا در سال 1395 براساس فرمول پيش بيني جمعيت محاسبه، در آن صورت تعداد جمعيت و تعداد خانوارهاي آن به 120 خانوار