منوگرافي و براي عملكرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شركت تعاوني توليدي چيني بهداشتي ايساتيس

مطالب دیگر:
📝پاورپوینت آزمایشگاه مبانی بیو شیمی📝پاورپوینت طرح توجیهی آموزشگاه کامپیوتر📝نقشه ویلایی هر طبقه 58 متر مربع در دو طبقه📝نقشه ویلایی 79 متر مربع دو طبقه مساحت کل 158 متر مربع📝نقشه های ویلایی بسیار زیبا با مساحت 140 متر مربع در دوطبقه📝نقشه ویلا با 144 متر مربع در دوطبقه📝نقشه زیبای ویلا با زیربنای 70 متری📝بررسی الگوریتم MUSIC و MVDR📝پیاده سازی سخت افزاری رگولاتورهای خودتنظیم با حذف اغتشاش در كنترل موقعیت موتور DC📝رویكردی نو در طراحی كنترلر لغزشی در توزیع جریان منابع تغذیه موازی DC📝پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی برومند📝ارائه یك ساختار پیشنهادی برای حذف تداخل های هم كانال📝روشی جدید جهت آموزش شبكه عصبی MLP با استفاده ازقوانین فازی📝پایداری در سیستمهای كنترل شبكه📝كاهش chattering در عملكرد كنترل كننده NARMA-L2📝طراحی C.N.C قابل كنترل با P.C📝طراحی كنترلر روباست H∞ برای سیستمهای پارامتری خطی متغیر📝الگوریتم بهبود یافته كنترل با ناظر📝بررسی تاریخچه توابع حقیقی مثبت و اهمیت آن در نظریه كنترل📝پاورپوینت رنگ شناسی در معماری📝بررسی سیستم کنترل پرواز موشک📝حل مساله در مدار قرار گرفتن واحد های نیروگاهی به صورت یك مساله برنامه ریزی خطی فازی با در نظر گرفتن تغییرات بار شبكه📝تحلیل Offline سیگنال های ارتعاشی جهت تشخیص عیوب مكانیكی با استفاده از تحلیل موجك و روش های حسابگری نرم📝كاربرد تئوری مجموعه های راف در نظریه تصمیم گیری📝کنترل غیرخطی غلظت و حجم یک محلول شیمیایی دو عنصره

این متن شامل 36 صفحه می باشدعملكرد اجتماعي تعاون


ارزش هاي اساسي تعاوني ها


كرايك استاد دانشگاه كانادا كه مطالعات زياد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسي تعاوني را به صورت زير دسته بندي كرده است :


1- كمك متقابل : الف) تعاون يا يكپارچگي ب) اقتصاد ج) مسئوليت اجتماعي


2- برابري : انصاف، حقوق و آزادگي : الف) مشاركت ب) دموكراسي


ج) آزادگي


3- عدالت اقتصادي : الف) برابري ب) مشاركت اقتصادي ج) تأمين كيفيت زندگي (طالب 1382‌: 118)


كي ون سو پس از ارائه دلايل چندي براي طرح ارزش هاي تعاوني در كشورهاي آسيايي تحت عنوان ارزش هاي اسيايي به مقولات زير اشاره دارد :


الف ) ارزشهاي اقتصادي :


1- ارتباط منافع


2- پيشرفت اقتصاد زندگي


3- تدارك خدمت واحد


4- توسعه اقتصادي منطقه


ب) ارزش هاي اجتماعي :


1-اجراي اصل انسانگرايي


2- ياري متقابل


3- همبستگي اعضا


4- نوع دوستي اعضا


5- خود باوري در زندگي ( طالبي 1382: 120-119)


احترام به رأي و نظر ديگران


اين امر زير بناي دموكراسي است وتعاوني پرچمدار آن است زيرا در جلسات مجمع عممي و هيأت مديره رأي اكثريت ملاك است. اقليت بايد به نظر اكثريت احترام بگذارند و هرگاه اين امر در جامعه نهادينه شود زمينه برقراري دموكراسي در جامعه برقرار مي شود.(مهرانفره :‌159)


نقش اجتماعي تعاون :


تعاوني از تعدادي انسان به عنوان عضو تشكيل مي گردد.سپس تعاوي ماهيتي اجتماعي دارد و نتايج حاصله از كار دسته جمعي اعضا به جامعه باز مي گردد به عبارت ديگر اساس كار تعاوني همياري، همفكري، همكاري، وحدت عملي و اتحاد است و اگر از طريق آموزش اين مفاهيم به نحو شايسته به اعضا منتقل گردد، مسلماً اعضا با توان بيشتري در امور تعاوني همكاري خواهند نمود و تعاوي شكوفا مي گردد. اصول و مفاهيمي مانند مسئوليت پذيري اجتماعي، خودياري، همبستگي فلسفه ذخير قانوني و مازاد برگشتي در تعاوني و عدالت اجتماعي داراي اهميت زيادي مي باشند. اگر اين مفاهيم در اعضاي تعاوني نهادينه گردد اثرات مبتني در رشد و شكوفاي تعاوني خواهند داشت . ( مهرانفر : 58)


ذخيره قانوني :


اصلي است كه در تعاوني براي امور اجتماعي و عالم المنفعه در نظر گرفته شده است، و پول آن قابل تقسيم بين افراد نيست از اين اصل اقتصادي در جامعه، تأثيرات زيادي خواهد داشت و يكي از آثار اجتماعي تعاون است. ( همان : 60)


عدالت اجتماعي


از آنجا مالكيت در تعاوني مختلط است و صرفاً مالكيت خصوصي حاكم نيست و ماليكتي تعاوني و اجتماعي در تعاوني حاكم است و درآمد تعاوني به مقدار محدودي به عنوان سود به سهم تعلق مي گيرد و بيشتر درآمد تعاوني به عنوان مازاد برگشتي، ذخيره قانوني و ذخيره آموزش بين اعضاء فعاليت هاي اجتماعي و فعاليت هاي خيريه و فعاليت هاي آموزش تقسيم مي شود. لذا عدالت اجتماعي از طريق تعاوني در جامعه برقرار خواهد شد، زيرا قانون شركت هاي تعاوني ميزان سهام قابل خريداري در شركت هاي تعاوني را براي اعضا مساوي تعيين نموده است اين محدوديت موجبات تعادل نسبي را در ميزان سرمايه و سهام عادي اعضا تضمين مي كند و عدالت اجتماعي را در جامعه برقرار مي نمايد. (همان : 66)آزادي و برابري :


آزادي در جامعه موقعي برقرار مي شود كه اقتصاد پشتوانه آن باشد و مردم از لحاظ اقتصادي زياد اختلاف نداشته باشند و اين نظام تعاوني است كه از ماندن ثروت دردست عده اي خاص جلوگيري مي كند و اعضاي تعاوني عادلانه ازفوايد تعاوني بهره مند مي شوند و برابري نسبي اقتصادي در جامعه برقرار مي شود تا بتواند به صورت نسبتاً مساوي از آزادي بهره مند شوند و جامعه اي با همبستگي اجتماعي بوجود آيد. ( همان : 61)


عملكرد اجتماعي شركت


را در موضوعات زير بررسي كرده ايم :


1- اشتغال زايي در شركت :


درزمينه اشتغال از زمان تأسيست تاكنون فقط يك نفر حسابدار، آن هم در سال جاري استخدام كرده و به جز آن فرصت شغلي نداشته است.


2- رابطه شركت با محيط زيست :


با توجه به اينكه شركت پروانه بهره برداري دارد محيط زيست منطقه را تأكيد كرده است و از راه صنايع و معادن مجوز تهيه كرده است. رفت و آمد زياد كاميون به علاوه مجاور بودن در كنار پايانه بار باعث شده كه اين مكان در داخل شهر نباشد تهيه و در انتخاب اين زمين خود اعضا اختياري نداشته اند بلكه اداره صنايع و معادن