فلسفه تنظيم خانواده

مطالب دیگر:
🔗647-خواص و كاربرد بتن با الیاف كوتاه فولادی🔗648-بررسی و مقایسه روشهای تحلیل خطی و غیرخطی تیرهای تقویت شده فولادی و بتنی مسلح🔗649-آنالیز استا تیكی غیر خطی مودال قاب های بتنی با نامنظمی جرمی🔗650-مقایسه فنی و اقتصادی روسازیهای بتنی و آسفالتی مطالعه موردی آزادراه زنجان قزوین🔗651-بررسی قطر و فاصله میلگردها در اتصال بین دال بتنی و دیوار در بهبود رفتار لرزه ای سازه های بنایی🔗652-بررسی نفوذ پذیری بتن الیافی🔗653-ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتن آرمه با استفاده ازروش نسبت ظرفیت به تقاضا🔗654-بتن سبك سازه ای مناسب برای محیطهای در معرض خوردگی🔗7-بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار🔗8-تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف🔗9-بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها🔗10-انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها🔗11-رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)🔗12-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله🔗13-بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی🔗14-رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای🔗15-بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله🔗16-استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها🔗17-کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند🔗7-خلاصه ای درباره بتن🔗8-بتن ریزی فنداسیون🔗9-بتن ریزی و پرداخت بتن🔗10-بتن سبك و اثر ميكروسيليس ها در افزایش مقاومت آن🔗11-بتن های دیر گداز🔗12-نقش حباب در بتن

این متن شامل 23 صفحه می باشدروزانه 910 هزار نوزاد در دنيا متولد مي شود و ساليانه 90 ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده مي شود. بر اساس پيش بيني هاي بعمل آمده از سوي دفتر آمار جمعيت واشنگتن كه در سال 1993 انجام گرفته جمعيت جهاني در هر 11 سال تقريبا 1ميليارد نفر افزايش مي يابد و در سال 2100 يعني در پايان قرن آينده در سطح 5/12 ميليارد نفر تثبيت شده است.


در كشورهاي توسعه يافته فعاليتهاي پيگير سرويس هاي تنظيم خانواده منجر به كاهش نرخ رشد كل جمعيت از 2/ در سالهاي 1960 به 7/1 % در حال حاضر شده است ولي با تمام اين تلاشها در اكثر كشورهاي توسعه نيافته خانواده ها امكانات و آگاهي كافي براي اقدام به روشهاي ضد بارداري را ندارند. و به طور كلي در حال حاضر 300 ميليون زوج در دنيا دسترسي به سرويسهاي تنظيم خانواده ندارد.
چگونه حاملگي بوجود مي آيد


دستگاه تناسلي مرد: شامل غده پروستات- لوله هاي مني بر – بيضه- آلت دستگاه تناسلي زن : شامل تخمدان ها لوله هاي رحم , رحم مهبل و دستگاه تناسلي خارجي مي باشد.در حول و حوش روز چهاردهم طبق عادت ماهيانه يك تخمك از يكي از تخمدانها پرتاب مي شود و اين تخمك وارد لوله هاي رحم مي شود براي اينكه تخمك تبديل به تخم گردد بايد مرد و زن با هم نزديكي كنند و اسپرم مرد از طريق انزال وارد رحم زن مي شود اسپرم خود را به تخمك رسانده و با آن لقاح مي كند و تخم بوجود مي آيد تخم در مخاط رحم جايگزين مي شود و پس از گذشت 9 ماه تبديل به جنين كامل مي شود و به دنيا مي آيد. بشر براي تداوم حيات خود نياز به تداوم نسل دارد همان چيزي كه اصطلاحاً تناسل يا توليد مثل ناميده مي شود.


((تنظيم خانواده نجات خانواده و خانمان از سيل سرگردان جمعيت و حفظ كاشانه اي آرام براي فرداي فرزندان امروز است)).


روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري

تاكنون روشهاي گوناگون و متعددي براي پيشگيري از بارداري ابداع گرديده كه برخي از آنها به علت زيان آور يا خطرناك بودن بتدريج كنار رفته و فراموش شده اند.


آموزش روشهاي ضدبارداري نقش اساسي در پيشبرد برنامه هاي تنظيم خانواده دارد .


روش هاي جلوگيري از بار داري عبارتند از :


1-آميزش ناپيوسته


2-آميزش انباشته


3-آميزش ساكسوني


4-ژل ها وكرم هاي ضدحاملگي


5-قرصهاي ضد بارداري


6-كاندوم (كاپوت)


7-آي .يو. دي


8-داروهاي ضدبارداري كاشتني (نو پلانت